Fundusze Europejskie

Rada Rodziców

W naszej szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Szkoły.  Rada Rodziców  powoływana jest do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

do góry